Y TEITHWYR NEWYDD TRAVELLERS
Donald Evanstrans. the poet (from Welsh)
Lori at lori laes
a rhyw bac o dri bws
gyda hyn yn ymlusgo dod
fore haf o'r rhos.
Ein dau or hen dŷ
yn eu gwylio'n nesáu'n galed,
yna'n orsydyn yr hyn a arswydem
rhagddo'n y bôn: un bws
yn bwldagu'n flêr ar hanner y rhiw
a'r cyfan yn 'stwyrian i stop
yn deg o flaen yr hen dŷ.

Confoi o doriad cenfaint,
a lleng o walltiau llaid
yn rhythu fel plant i beiriant y bws;
malwennu yn ôl ac ymlaen
a galw drwy'i gilydd
yn swniog fursennaidd.
Ffusto, nôl sbaner - tincera
a'r injan eto'n petruso troi,
ac yna rhagor o gynnwr' rhwygol
yn dilyn, ymestyn mwy
ar yr aros agos o hir.

Rhyw fodau oer o fyd arall;
ciwed ddi-ddal, ddiofal, ddi-hid;
rhyw hen hil newydd, mor wahanol i ni.
Gwylio'u llanast' o gil y llenni:
criw'r drygiau a'r gwyliau gwanc;
to o anwariaid duon
â'u haroglau erch, ysbeilwyr gwlad
yn stelcian â'u ffidlan ffair
mor rhemp o hirymarhous.


Tin yn yr injan rwth
o'r diwedd, mwg yn cordeddu
o'i pherfedd, o'r diwedd, yn dar
a'r confoi'n dechrau cwynfan;
dechrau refio, ymlafnio ymlaen,
diolch i'r drefn, i fyny'r gefnen
am rywle, waeth ble - i ba lain
yn y byd, ond stryffaglyd i ffwrdd
o'n daear ni i dir neb.
Truck after ponderous truck
and a pack of three buses
suddenly trundling on a summer morning
from the heath.
Us two watching them, from the old kitchen,
coming nearer;
then, abruptly, what we dreaded
most of all: one bus
faltered clumsily half way up the hill,
and the whole lot creaked to a halt
in front of the farmhouse.

A herdlike fleet;
a grimy-haired mob
gaping like kids into the bus's engine;
shuffling back and forth
bawling harshly at each other.
Hammering, fetching a spanner - tinkering
and the engine still jibbing,
then more jagged agitation
prolonging the long halt nearby.Peculiar beings from another world;
a shiftless heedless rabble;
a new breed, so different from us.
We kept peering at their confusion
round the curtains:
addicts and festival followers,
a generation of filthy savages
with their stench, pillagers of the countryside,
skulking and fiddling raucously,
hanging around so menacingly.

At last the rough engine ignited,
tar-black smoke belching from its cavity,
and the convoy stirred,
revving, struggling forward,
thank heavens, up the hill
bound for somewhere, no matter where -
any other spot, so long as they lumbered off
to some no-man's land, away from our patch.


Copyright © Donald Evans 1994 - publ. Cyhoeddiadau Barddas / Barddas Publications


next
index
translator's next