NENTYDD IAITH LANGUAGE STREAMS
Donald Evanstrans. the poet (from Welsh)
Drwy'n gwlad-fynwent deil nentydd
Heb olew'n dew ar eu dydd
A pharhad claer o ffrydiau
Heb gramen cen yn eu cau.
Miri sŵn fel murmur sêr ŵ
I'w gwaelodion â gloywder,
Ar raean loer eu hen wledd
Yn fiwsig o gyfoesedd
Mewn cwr lle mae haenau caeth
Yn ddur uwchben cerddoriaeth.

Geiriant yn grai dros gerrig,
Geiriau bras yn groyw i'w brig;
Yn bersain eu cytseiniaid,
Yn gyndyn o wyn eu naid:
Crych ar grych yn geirio iaith
Yn frwd, a'i geirio'n frodwaith.
Rhaid i ffrwd wrth rydau ffres
A rhaeadrau wrth rodres;
Hen ddyffryn wrth rewyn rhydd
A dŵr hanes wrth drennydd
O ymhwrdd lle ceir merddwr
Yn rhydu ias geiriau'r dŵr.

A rhith ddeillia brithyllod
I'n gŵydd â distawrwydd, dod
Yn wedd awel o ddüwch
Yr afon, ymdreiddio'n drwch
O'r dylif, ysbrydoliaeth
Yn ddi-sŵn, llawenydd saeth
A'u lliw ir yn lleueru
Y dŵr fel goleuni du:
Brithyllod annifodiant;
Glendid cynhenid y nant
Mewn cwm â'i sleim yn nacáu
Un naid wâr o'r dyfnderau.

A disglair yw gair eu gwŷdd:
Goleuni ar geulennydd
Ac adar wrthi'n gadwyn
A'u nodau aur yn eu dwyn;
Hen bant yn dirwyn o bell,
Nwyd oerddwr o hen darddell:
Hen daith cyn hyned â'r dydd
Ac am honno frig mynydd.
Ac o hwnnw dan gynnwr'
O hyd y dônt, ffrydiau dŵr
Yn geirio frwydro o'i frig
Á gwawr ôd i'r llygredig
Lle mae dydd newydd yn hau
Asid ar ddyfroedd oesau.
Through our moribund land
unpolluted streams still run;
glowing torrents
not suffocated by garbage.
Gliding like whispering stars,
crystal-clear to their beds;
a joy of living sound
over shiny gravel
in a dell where restrictions
are oppressing language.

They speak briskly over stones,
clear rich-sounding words;
harmonious consonants,
tenacious and frisky bright:
ruffled waters mouthing Welsh
ardently, a pattern of words.
A rivulet needs fresh currents
and cascades must be exuberant;
a weary valley needs some babbling brook,
and ancient rivers a new thrust
where stagnant pools
blunt the water's piercing tongue.

Trout present themselves silently,
emerging ghostlike
from the depths, darting profusely
through the flow, delightful shafts
of vivid tints illuminating
the shallows with jet sparkle:
a surviving breed;
the stream's primal beauty
in a valley where slime prevents
a clean leap from the depths.The trees' vocabulary is alight,
the banks luminous
and a swarm of birds
revelling in song;
a familiar dingle winding from afar,
passionate waters from the same spring:
a course as old as daylight
encircled by a mountain.
And from it, vigorously
they still come, plunging
vociferously from the heights
fresh as snow into pollution
where modern skies
hurl acid on ancient wells.

Copyright © Donald Evans 1994 - publ. Cyhoeddiadau Barddas / Barddas Publications


next
index
translator's next