I GETHIN MOELIFOR TO GETHIN MOELIFOR*
Donald Evanstrans. the poet (from Welsh)
Ymlonciai'r ieir, ieir yr iaith
 direidi ar rwydwaith
Eu sgrowndj dros fuarth y sgrin
Yn afiaith o gynefin.

Wedyn Meg o frawddeg fraith
Yn hir wenu'n yr heniaith
Â'i chynffon yn ymlonni
Law-yn-llaw â'i gefell hi.

Y gwartheg yn brawddegu
Yn hirfain dorf wen a du
Heb un hast i frecwasta,
Meniw amryliw yw'r ha'.

Yna lliwio w+yn llywaeth
Yn persain lefain am laeth ...
A dau o gynffonnau ffel
Yn bwyta eu dwy botel.

Ansoddair yn disgleirio
Yn haul our dan ei law o,
A'r haf gwawn yn adferf gwyrdd:
Clos o ddeilios meddalwyrdd.

Rhoi'i fyd ar gyfrifiadur
A'i fywyd oll i'w gof dur:
Brwdfrydedd plentyn uniaith
Yn troi'r sgrin yn egin iaith.
The chickens wandered, Welsh birds,
mischievously on the scrounge
over the screen's farmyard,
a gleeful haunt.

Then Meg, a speckled sentence,
smiling in his language;
laughing with her tail;
hand in hand with her twin.

The cattle winding -
a narrow black and white queue -
casually to breakfast
on summer's colourful menu.

Afterwards, sketching pet lambs
tinkle-bleating for milk ...
two flailing tails
devouring both bottles.

A sunny adjective
beaming under his fingers,
and a green adverb of June:
smooth-leaved enclosure.

Painting his day on computer,
his world with technology;
the eager little monoglot
prompting the screen to sprout Welsh.

* After seeing him describing a typical farmyard morning on computer at Talgarreg Primary School.

Copyright © Donald Evans 1994 - publ. Cyhoeddiadau Barddas / Barddas Publications


next
index
translator's next