Y DRAFFORDD MOTORWAY
Donald Evanstrans. the poet (from Welsh)
Dam o waun dirion ei hwyneb
a'r draffordd fel gordd ar ei gwên,
ac arni hi ddydd a nos
â gorthrymder y tery.

Ond lathenni ohoni, a chusan y wawr
yn cyffroi'r glog, â'r draenog am dro
â hen hen dempo'r dydd,
a thraidd hithau'r wahadden
yn llechwraidd synhwyrgall o'i chyrion
fel myfyrdod yn codi
yn dyner o'r dyfnder dwys.

Ac wedyn, eled dyn led dôl
o ru'r taranu a'r lorïau trwm
wyth olwyn sy'n morthwylio
lle rheda hon, ymbwylla'r dŵr
yn gynnwr' dan y gwern,
ac o'r helyg arialus
hed murmur y durtur ar daen
i'r prynhawn fel ymhwedd gweddi,
ac yn llewych y crych mud-dremia'r crychydd.

Mi dorra'r moduron gysgodion y gwyll
yn alanas â'u goleuni
a rhwyga'u rwber dangnefedd y sêr yn ddi-saib,
ond nid nepell o'r chwyrnellu
mae'r gwdihŵ ym mrig dail
yn llefaru'n gyfrin, a'r gylfinir
yn offrymu'i fiwsig crynedig i'r nos.

A deil eu rhu i lygru'r heol haul
yn ynfyd, dwndwr y confoi
ar hyd yr uffern ruthr o draffordd,
ond drwy y byd hwnt i'r berth
gwawr o eiddgarwch
y fuwch a'r 'deryn o'u dihuno
gan wên gynhanes.
The motorway hurtles on
over a tract of gentle moorland;
daily, nightly,
the oppression beats.

But nearby, as the touch of dawn
stirs the hill, the hedgehog ambles
by light's ancient tempo,
and the cautious mole slinks onto the verge
like meditation arising
from deep stillness.


Then, a meadow's breadth
from the eight-wheelers' bruising roar,
the stream is absorbed
in its bustling course under alders,
and at noon from the vibrant willows
the crooning of a turtle-dove
diffuses solemnly,
in the ripples flash the heron ponders.


Headlights rip at the shadows
and wheels shatter the silence of the stars,
but close by the whizzing traffic
the owl in the leaftop
utters sacred mysteries, and the curlew
devotes its trembling music to the night.


They continue to pollute at daybreak,
the convoy's furious snarl
along a hell-bent road,
yet the world beyond the hedge
is suffused by the eager light
of cows and birds awoken
by the smile of a primeval dawn.

Copyright © Donald Evans 1994 - publ. Cyhoeddiadau Barddas / Barddas Publications


next
index
translator's next