CYMRU '99 WALES '99
Donald Evanstrans. Gillian Clarke (from Welsh)
(O gofio marwolaeth Ted Hughes)

Gofynnaist, ar gof, unwaith
i'r fam-ddaear, dy gariad,
ystyried y ddistaw awr
pan lechit yn gnepyn o lwch.
Unaist iaith dy genedl
â nerthoedd y rhostiroedd du,
ei hasio mewn canrif ysol
ag ysbryd y cudyll,
pysgod gwern a llydnod y gwynt -
hen hil d'anwylyd.
Arglwyddes y pridd a'r goleuddwr,
rhaid iddi hithau yng ngwacterau'r dydd
fod heb neb yn awr
i ailieuo cenedl a hi,
ac i ganu'i gogoniant
yn hafnos Dyfnaint a niwlen y Pennines.

Heno, roedd nudden lonawr
fel rhith yn bendithio
â'i bysedd y bae asur
o rynnau Cilie i benrhyn Cilan.
Hi eleni'n wlych
o gynnar, a rhyw hanner gwên,
yn rhagwysio Cymru ag iasau'r
wennol a chyffro ŵyn.
Bwrw'i naws o wybren asid
yn rym saffrymau,
yn olygon cnapiau blagur
dros dirwedd y carnfeddau.
Yna'i rhew ag ewinedd rhos
yn disgyn o'r machlud i asgwrn
yr henwaun yn y rhynwyll
i ryddhau ei phridd hi.
(in memory of Ted Hughes)

You once asked, it's said,
your beloved mother-earth,
to consider the quiet hour
when you skulked in a speck of dust.
You stitched your mother tongue
to the power of the black moors,
soldered it in a restless century
to the spirit of the hawk,
fish of the alder, creatures of the wind,
ancient offspring of the loved one.
Lady of earth and bright water,
she so much in the day's emptiness
must be left alone now
to bind again her people to herself,
and to psalm in praise
in the Devon summer night and the Pennine mist.

Tonight, January fog
was like a mirage, blessing
the blue bay with its fingers
from the ravines of Cilie to the headland of Cilan.
This year wet from the start,
with a half smile
forewarning Wales with the thrill
of the swallow and bustle of lambs.
Soft rain from an acid sky
brought the power of crocus,
buttons of buds
over the land of the long cairns.
Then her ice and the nails of the moor
fall from the sunset to the bone
of the bog in the bitter night
to release her earth.

Copyright © Donald Evans; Trans. Copyright © Gillian Clarke.
Orig. publ. Cyhoeddiadau Barddas - Barddas Publications; trans. publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next