CREAD CRIST CREATION
Donald Evanstrans. Gillian Clarke (from Welsh)
Wrth wrando ar Siôn Onwy
yn anadlu'n gyson ... gyson yn ei gwsg,
caf f'atgoffa i'r craidd am rythmau iraidd y môr;
am afon yn ymdirioni'n gry' ar wely graean;
am gawod yn loyw am goeden las;
am lais mwyalchen yn niwlen y wawr;
am heulwen yr hwyr am lwyni rhos;
am ddafad yn rhoi'i chariad yn fynych i'w hoen;
am yr lesu'n bendithio plant dan fantell y nef.
Yna, cofiaf am y gaeaf nad yw'n aeaf yn ein
bygwth o'r nos;
am farwolaeth ia dros wlad o ludw;
ac am y cyfan yn ddianadl.
Listening to Siôn Onwy
breathing steadily ... steadily in his sleep,
I'm struck to the heart by the clean beat of the sea;
by the river's tender rhythm over the stones;
by a shower caressing a green tree;
by the voice of the blackbird in morning mist;
by evening sunlight on the bushes of the moor;
by the ewe's steady love for her lamb;
by Jesus blessing the children under the cloak of heaven.
Then I think of winter that is not winter that threatens us
out of the night;
of icy death over a land of ashes;
and nothing breathing.

Copyright © Donald Evans; Trans. Copyright © Gillian Clarke
Orig. publ. Cyhoeddiadau Barddas - Barddas Publications; trans. publ. Bloodaxe Books


...buy this book
next
index
translator's next