BREVLETTER WRITING
Kjell Espmarktrans. Robin Fulton
1.

Halva brevet skrivs av adressaten.  
Du som väntar på mina rader,
så mycket du redan vet om mig
som jag är för nära att se.
Så mycket du har att säga mig
genom min klottrande hand.
Ur papperet framför mig stiger
ett sorl som ur avlagda stereolurar.
1

Half the letter is written 
by the person it is sent to.
You, waiting for my lines -
there's so much you already know about me
that I am too close to see.
So much you can tell me
through my scribbling hand.
From the paper before me there rises
a murmuring like the noise
from headphones laid aside.

2.

Jag skrev ett brev till Nikita Stanescu 
utan att veta att han just dött.
Kände en främmande kyla stiga
ur skriften upp genom handen.
Vilken brist på sinnesintryck i rummet!
Jag tvingade fram hans bild i tapeten:
hans svullna drag som fått lära för mycket,
leendet där dikten blev borta,
fötterna som sagt upp skorna.
Men rimfrosten tog sig uppför min arm.
De stelfrusna orden på papperet
stötte bort sin innebörd.
Halvvägs var brevet slut.

2

I wrote to Nichita Stanescu 
not knowing he'd just died.
Felt an alien chill rising
from the writing up through my hand.
Such a lack of sense-impressions in the room!
I forced his image to appear in the wallpaper:
his puffed features which had learnt too much,
the smile where the poem had vanished,
the feet that had given notice to the shoes.
But the frost rose up my arm.
The frozen words on the page
repelled their meaning.
Halfway through, the letter was over.

3.

Så mycket klokare skriften 
än den som skriver.
De här raderna blir allt snedare
och brevets ärende förskjuts
till något ingen av oss avsett.
Då säter sig kanske det sista stycket
och berättar om någonting bortom oss båda -
vår bortvända historia, så giltig
att våra ansikten törs lämna oss.

3

So much wiser the writing 
than the writer.
These lines become more and more oblique
and the message altered into something
neither of us intended.
The last part will maybe break loose
and describe something beyond both of us -
our turned-away history, so valid
that our faces dare to leave us.

Copyright © Kjell Espmark; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next