ARKETYPARCHETYPE
Kjell Espmarktrans. Robin Fulton
Bilden i grottan har lyfts in i papperet:
kinesisk munk rider en fisk
stor som en eka.
Sträckta blad på hans bambustav
förevigar farten. Hans ögon och mun
spärras upp av vattnets motstånd.
Men själva gestalten är stillhet
och betslet i handen osynligt:
han rider som red han inte.
Båda är röda, munken ihopsatt
av läderstyva lärosatser
som han leende tar avstånd från,
fisken fogad av fjäll och förvåning -
-dess runda öga vet att det tillhör
ett undre rike av fasa och vanvett.
Tillsammans förmår de alltså förvandla
den vita världen omkring sig:
bubblor, veck och begynnelser,
redan på väg ut ur ramen.
The picture in the cave
has been lifted into the paper:
Chinese monk rides a fish
as big as a boat.
Outstretched leaves on his bamboo staff
depict the speed. His eyes and mouth
are opened wide by the water's resistance.
But the figure itself is stillness
and the bridle in his hand invisible:
he rides as if he weren't riding.
Both are red, the monk an assemblage
of leathery doctrines
he smilingly disclaims,
the fish a fusion of scales and surprise
- the round eye knows it belongs
to a lower realm of horror and madness.
So together they manage to transform
the white world around them:
bubbles, creases, beginnings,
already emerging from the frame.

Copyright © Kjell Espmark; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next