TE WATER, TE WATER! SUBMERGED
Anna Enquist trans. David Colmer
Het asfalt van de autoweg
is een rivier die wij bevaren
op weg naar huis, Utrecht voorbij.
- Zo gaat dat dus, zo gaat het:
dat zij praten en lachen, mijn
kinderen, het licht van de
avondzon geel en warm is;
bijna thuis zijn wij, tussen
de groene weiden bij Breukelen.

Wat verder aan de Vecht zie ik
twee brandweerauto's staan.
Mannen in duikerspakken lopen
traag, ernstig langs de kant:
- zo gaat dat dus, zo gaat
iemand te water, wordt te laat
gezocht, net voor het eten nog.
Jongens op fietsen komen aan,
vergeten haast en honger voor een uur.
- Zo gaat dat dus, zonder geluid
heeft zich de stroom gesloten, wordt
men onbereikbaar voor de prinsen
van het water en het vuur.

Straks gaan wij huiswaarts, allen:
jongens, duikers en de warme
auto met mijn klein gezin.
- Zo gaat dar dus, zo krijg ik dir
te zien, de onbegrepen tekens. Zwijgend.
Als ik mijn hoofd een kwartslag
draai - vuurspuwend hangt de zon
boven Abcoude te gebaren, in
wilde lucht - is alles nooit geweest;
- zo gaat dar dus, zo gaat her.
The asphalt of the freeway is
a river that we navigate
on our way home, past Utrecht.
- That's what it's like, that's how it is:
my kids are chattering and laughing,
the light of the evening sun is yellow
and warm; we're almost home, between
green pastures outside Breukelen.


A little further down the Vecht,
I see fire trucks with flashing lights.
Men in wet suits walk along
the riverbank, slow and serious:
- That's what it's like, that's how
someone gets drowned, by being found
too late, almost in time for dinner.
Boys on bikes come pedaling up,
forgetting haste and hunger for an hour.
- That's what it's like, without a sound
the slow green stream closed over,
leaving someone beyond the reach
of the lords of fire and water.

Soon we'll all be homeward bound:
the divers, boys on bikes and this
warm car with my small family.
- That's what it's like, that's how they come
to me, these signs: misunderstood and silently.
If I just turn my head to face the west
- the sun is spitting fire above Abcoude,
beckoning through swirling clouds -
all these things never happened.
That's what it's like, that's how it is.

Copyright © Anna Enquist 2002, transl. © David Colmer 2003 - publ. The Toby Press


...buy this book
next
index
translator's next