NEGESMESSAGE
Menna Elfyntrans. R. S. Thomas
(ar awr wan)

Gwrandewch ... Gymry.
Gadewch in ddiflannu
o gramen Daear
gydag urddas pobol,
â llafariaid dyn;
nid igian wylo lliprynnod
a'n cefnau at fur
ond llafarganu'n swynol;
sugno'r nos,
nes cysgu
ar fronnau'n hiaith,
yna, diolch,
hyd yn oed
am swc olaf deg
ein hanes.

Roedd rhywbeth ynom fel pobol
a oedd yn mynnu marw,
cans cenedl oeddem
yn profi'n ail-law
afiaith byw.

A phe gwnaem
farw'n wirfoddol,
diau y deuai drwy'r awyr
ar y News at Ten
fel yr eitem ddigri olaf
cyn y Close Down.
(at a moment of weakness)

Welsh people ... please listen.
Let us vanish
off the Earth's crust
with the dignity of people
and the tongue of a human race,
not whimpering like waifs
with our backs to the wall.
Let us sing in melody
while holding on to the dark
before falling asleep
pillowed on Y Gymraeg
grateful for one last pull
at the teat of history.


As people we had the death wish
in us, life's zest coming
to us as a nation
at second-hand.

And if we were
to die voluntarily
I daresay it would be
the last sweetener of an item
on 'News at Ten',
an announcer's jovial remark
before the Close Down.

Copyright © Menna Elfyn; trans. Copyright © R. S. Thomas - publ. Gwas Gomer


...buy this book
next
index