TERUGTOCHTRETURN JOURNEY
Arjen Duinkertrans. Willem Groenewegen
Soms zoek ik vroege rozen
In de woestijn van alledag.
Soms zoek ik late rozen
In de tuin van mijn jeugd.

En tussendoor ga ik soms
Nieuwsgierig naar het ezeltje
Dat tijdloos in zijn weiland staat.
Tot verdriet van de planoloog.
Tot ergernis van de golflobby.
Tot woede van het wegennet.

Ik wil van hem geen antwoord
Op mijn nutteloze vragen.
Voer slechts voor wolkendek
En loodkleurig water.

Ik wil van hem begrip noch klacht.
Zijn vale hoed kan me gestolen worden!
En evenmin heb ik behoefte aan een les
In soort en kwaliteit van gras.
Hij is het ezeltje, al is hij mager,
Dat de vooruitgang tegenhoudt.

Maar graag kreeg ik
Van hem een groet,
Een groet van rust, van verte
En nabijheid, geheime groet
Die in ons zou onthullen
De feitelijke roos voorafgaand aan de fantasie.
Sentimenteel. Grof.
Sometimes I seek early roses
In the desert of the everyday.
Sometimes I seek late roses
In the garden of my youth.

And in between I sometimes go
Curiously to the little donkey
That timelessly stands in its field.
To the sorrow of the town planner.
To the annoyance of the golf lobby.
To the anger of the road system.

I do not want an answer from him
To my useless questions.
Food only for cloud cover
And water the colour of lead.

I want neither understanding nor complaint from him.
His faded hat can get lost!
Nor do I need a lesson
In kind and quality of grasses.
He is the little donkey, although skinny,
That prevents development.

Id be only too happy
With a greeting from him,
A greeting of rest, of distance
And closeness, secret greeting
That would disclose in us
The factual rose preceding the fantasy.
Sentimental. Coarse.

Copyright © Arjen Duinker 2002 & Meulenhoff Publishers bv: transl. © Willem Groenewegen 2002 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next