from "LOSSE GEDICHTEN" - XVfrom "LOOSE POEMS" - XV
Arjen Duinkertrans. Willem Groenewegen
Nooit eerder zag ik een symbool,
Nooit zag ik een symbool dat zo'n indruk op mij maakte
Als de wind.
Nooit had ik om iets meer vreugde.
Nooit eerder was ik zo ontroerd.

Onze vlag, het volkslied,
De verovering van de zilvervloot, het aardewerk
Uit mijn dorp,
O, geef mij de wind!
Geen idee, uitgesproken of geheim,
Geen veelbetekenend briefje noch een knipperende ster,
Geen enkel verschijnsel van eeuwige duur,
Geen glimmend autootje,
Nee, geef mij de wind!

De wind fluistert,
De wind schreeuwt,
En de borsten van mijn liefje zijn haar werk.
Het hart van de wind
Klopt in mijn hart.

Ik weet niet waar ze vandaan komt,
Ik weet niet wat haar drijft.
Een hemellichaam, een heldere gedachte, een wil,
Te weten wat haar essentie is
Maakt mij niet uit.

Laat de wind waaien, laat de wind slapen.
Zozeer bezijden alles wat zij is, is het haar zus of zo te zien.
Zoals zij natuurlijk geen symbool is,
Maar alleen en volstrekt de wind.
Never before did I see a symbol,
Never did I see a symbol that impressed me as much
As the wind.
Never did anything make me happier.
Never before was I so moved.

Our flag, our anthem,
Thecapture of the treasure-fleet, the pottery
From my village,
O, give me the wind!
No idea, uttered or secret,
No meaningful note or sparkling star,
No single phenomenon of eternal length,
No shiny little car,
No, give me the wind!

The wind whispers,
The wind screams,
And the breasts of my love are her work.
The heart of the wind
Beats in my heart.

I don't know where she comes from,
I don't know what makes her tick.
A celestial body, a clear thought, a will,
To know what her essence is
Doesn't matter to me.

Let wind blow, let the wind sleep.
To see her this way or that would be so unlike the way she is.
The way she is of course no symbol,
But only and completely the wind.

Copyright © Arjen Duinker 2002 & Meulenhoff Publishers bv: transl. © Willem Groenewegen 2002 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index
translator's next