ROUGH GUIDEROUGH GUIDE
Grahame Daviestrans. by the poet
Mae'n digwydd yn anorfod,
fel dr yn dod o hyd i'w lefel,
ond bob tro yr agoraf lawlyfr teithio
'rwy'n hwylio heibio'r prifddinasoedd
a'r golygfeydd,
ac yn tyrchu i strydoedd cefn diolwg
y mynegai,
a chael fy mod
yn Ffrainc, yn Llydawr;
yn Seland Newydd, Maori;
yn yr Unol Daleithiau - yn dibynnu ar ba ran -
'rwy'n Navajo, yn Cajun, neu'n ddu.

Y fi yw'r Cymro Crwydr;
yn Iddew ymhob man.
Heblaw, wrth gwrs, am Israel.
Yno, 'rwy'n Balesteiniad.

Mae'n rhyw fath o gymhlethdod, mae'n rhaid,
fy mod yn codi'r grachen ar fy psyche fel hyn.
Mi dybiaf weithiau sut beth a fyddai
i fynd i un o'r llefydd hyn
a jyst mwynhau.

Ond na, wrth grwydro cyfandiroedd y llyfrau teithio,
yr un yw'r cwestiwn ym mhorthladd pob pennod:
"Dinas neis. 'Nawr ble mae'r geto?"

It happens inevitably,
like water finding its level:
every time I open a travel book,
I sail past the capital cities, the sights,
and dive straight into the backstreets of the index
to find that in France, I'm Breton;
in New Zealand, Maori;
in the U.S.A. - depending on which part -
I'm Navajo, Cajun, or black.
I'm the Wandering Welshman.
I'm Jewish everywhere.
Except, of course, in Israel.
There, I'm Palestinian.

It's some kind of a complex, I know,
that makes me pick this scab on my psyche.
I wonder sometimes what it would be like
to go to these places
and just enjoy.

No, as I wander the continents of the guidebooks,
whatever chapter may be my destination,
the question's always the same when I arrive:
"Nice city. Now where's the ghetto?"

Copyright © Graham Davies; trans. Copyright © the poet - publ. seren (Poetry Wales Press Ltd.)


...buy this book
next
index
translator's next