COCHRED
Grahame Daviestrans. by the poet
Ti'n gosod yr olewyddion gyda'r feta,
a rhoi'r ciabatta'n barod at y cwrdd,
agor y coch, a dyro'r gwyn i oeri;
a chynnau'r gannwyll bersawr ar y bwrdd.

Rhyw antipasti bach i godi archwaeth,
a chwlffyn o baguette o Ffrainc gerllaw
rhyw beth fel hyn yw trafod achub Cymru
yn CF Un ym mil naw nawdeg naw.

Tybed pa beth a wnâi o hyn, dy dadcu,
a heriodd garchar er mwyn Yncl Joe,
yr un a gadwodd faner goch y chwyldro
i chwifio drwy dridegau'r pentref glo?

Yr un a aeth i Rwsia ar wahoddiad
i dderbyn Sofietaidd ddiolch-yn-fawr,
a dod yn ôl â cherflun bach o Lenin,
sy'n addurn uwch dy silff-ben-tân di 'nawr.

Yr un enillodd lid y rhecsyn lleol
am gyfarfodydd gweithwyr yn ei d.
Tybed pa beth feddyliai ef o wyres,
sy'n nasl-d dosbarth-canol bach fel ti?

Tybed yn wir. Ond merch dy dadcu wyt ti:
dau o'r un brethyn mewn gwahanol ffyrdd,
yn ceisio cuddio creithiau anghyfiawnder
drwy beintio'r byd i gyd yn goch - neu'n wyrdd.
You set the olives down beside the feta,
and make sure the ciabatta's looking nice.
You light the perfumed candle for the meeting,
open the red wine, put the white on ice.

A little antipasti to begin with;
a French baguette to soak up all that wine;
this is the way we meet to save our nation
in CF One in nineteen ninety nine.

I wonder what he'd make of this, your grand-dad,
who risked a prison cell for Stalin's sake,
the one who raised the red flag in the valleys,
the man the hungry thirties couldn't break?

The one who got invited out to Russia
to get the Soviets' thank-you face to face,
and came back with a little bust of Lenin,
that's now an ornament above your fireplace.

The one who earned the local rag's displeasure
for calling meetings to arouse the mass,
I wonder what he'd make of his descendant:
Welsh-speaking, nationalistic, middle-class?

I wonder. But you're still so like your grand-dad:
cut from the same cloth, just by different means,
trying to cure the evils of injustice
by painting all the world in red - or green.

Copyright © Graham Davies; trans. Copyright © the poet - publ. seren (Poetry Wales Press Ltd.)


...buy this book
next
index
translator's next