PIERWSZY NIEG FIRST SNOW
Adam Czerniawski trans. Iain Higgins (from Polish)
pierwszego dnia naszej ery
na wyspie sumiram spad pierwszy nieg

wzory gwiazd pokryy
gnun ziele tropikalnych drzew
wyspy sumiram

kiedy pierwszego dnia naszej ery
na wyspie sumiram pada nieg
mieszkacy spali
kiedy mieszkacy spali na wyspie sumiram
pada nieg
kiedy zbudzili si z zimna nieg
wsik ju w parne podszycie

niektórzy twierdz wrcz e pierwszego dnia naszej ery
zaraza i trzsienie ziemi wyludniy
wysp sumiram

nic wic dziwnego
e ani wspóczesne ródla
ani póniejsze podania
nie mówi nam nic
o niegu który widocznie oszczdzi wysp sumiram


IX 1969
on the first day of our era
on the island of sumiram the first snow fell

patterns of stars covered
the indolent green of the tropical forests
on the island of sumiram

while on the first day of our era
snow was falling on the island of sumiram
the inhabitants slept
while the inhabitants slept on the island of sumiram
snow was falling
when they woke from the cold the snow
had already vanished into the underbrush

some maintain simply that on the first day of our era
a plague and an earthquake depopulated
the island of sumiram

no wonder then
that both contemporary sources
and later traditions
tell us nothing
about the snow
which evidently spared the island of sumiram

IX 1969

Copyright © Adam Czerniawski 2000; Trans. Copyright © Iain Higgins 2000 - publ. Harwood Academic Publishers


...buy this book
next
index
translator's next