AND THE PLEACHED MEDLARS OF
OXBOROUGH HALL
AND THE PLEACHED MEDLARS OF
OXBOROUGH HALL
Adam Czerniawski trans. Iain Higgins (from Polish)
ne soce rozwietlio trawnik
cricket biae flanele
stuk odbijanej piki oklaski

Witra katedry wreszcie czytelnie przewietlony
powicenie sztandarów i Rule Britannia
Na dziedzicu szkaratna orkiestra
maszeruje bbni dmie

Pierwsze wiosenne licie
kwitnca magnolia
winia osiwiaa wczenie

Jest porzdek natury
godno obrzdku i regu
ufno pilastrów
otarzy i sklepie

Ten wiat adu spokoju radoci
nie pasuje teraz do ciebie i mnie
jak nie pasowa ju do naszych dziecicych
gwaownych lat
jak ten wiersz nie pasuje do swego tytuu
który tylko dwojgu wtajemniczonym
potrafi wycisn zy

V 1996
A late sun illuminates the lawn
cricket white flannels
the click of batted balls, applause

The cathedral's stained glass at last legibly alight
dedication of regimental colours and Rule Britannia
outside a scarlet band
marches and drums and blows


The first spring leaves
a flowering magnolia
a cherry prematurely white

The order of nature
dignity of ritual and rule
faith in pilasters
altars vaults

This world of order peace and joy
no longer fits you or me
as it no longer fits the years
of our disturbed childhoods
as this poem doesn't fit its title
which can reduce to tears
only the two initiates

V 1996

Copyright © Adam Czerniawski 2000; Trans. Copyright © Iain Higgins 2000 - publ. Harwood Academic Publishers


...buy this book
next
index
translator's next