BAILADADANCE
Martin Codaxtrans. James H. Donalson (from Galician)
En o sagrad' en Vigo
bailava corpo velido,
amor ei!

En Vigo no sagrado
bailava corpo delgado,
amor ei!

Bailava corpo velido
que nunca ouvera amigo,
amor ei!

Bailava corpo delgado,
que nunca ouvera amado,
amor ei!

Que nunca ouvera amigo,
ergas no sagrad' en Vigo, -
amor ei!

Que nunca ouvera amado,
ergas en Vigo no sagrado, -
amor ei!
In the churchyard of Vigo,
a sprightly body dancing,
I'm in love!

In Vigo, at the churchyard,
a slender body dancing,
I'm in love!

A sprightly body dancing,
who never had a boyfriend,
I'm in love!

A slender body dancing,
who never had a lover,
I'm in love!

You never had a boyfriend,
but sing in the Vigo churchyard,
I'm in love!

You never had a lover,
but sing in the Vigo churchyard:
I'm in love!

Trans. Copyright © James H. Donalson 2003


next
index
translator's next