FARIE SË NDEERME ... OF HONOURABLE LINEAGE ...
Nicola Chetta trans. Robert Elsie (from Albanian)
Farie së ndeerme në Kuntisë u bii
Kolë Ketta, vllastar i t'arbrit dhee,
Shkoi në Palermë praa tek e Arbrit shpii,
Ç'e reshti, si zogu rep në folee.

E veshi e e ngjeshi me zakon, me urtësii,
Për në vapët e përtriijti ndënë hjee,
Si të veshkurin rremp stolis një dhrii,
E nani prift klisha kurorë e vee.

Si zok i sbjerrë praa t'di krahët çoi
Në Palermë e n'Kuntisë, po ktei e atei
Ndeern'e Arbreshet të gjithë gramët kërkoi.

Si krymp mundafshi gjith e svis vetëhei
E ktë vistaar tuar, kjëndisi e shkroi,
Se të kjosëj gjithë Arbrin ndjeer përtei.
Of honourable lineage in Contessa was born
Nick Chetta, a scion of the Albanian soil.
He went to Palermo, to the Albanian home
Which received him like a featherless bird in a nest.

It clothed him, girded him with manners, with wisdom,
In the heat it refreshed him with its shade, like
The vine-stock readorning its withered branches,
And now a priest, the church took him for her spouse.

Like a lost bird he stretched his two wings
In Palermo and Contessa, both here and there
He sought honour for the Albanians in all his writings.

Like a silkworm he exhausted himself
And wove, embellished and wrote this treasure
To enrich Albania in every possible way.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next