POEZIJA POETRY
Daiva Čepauskaitė trans. Jonas Zdanys (from Lithuanian)
Esu karvė, vardu Poezija,
duodu šiek tiek pieno,
paprastai 2,5,% riebumo,
kartais pavyksta
išspausti ir iki trijų,
didžiuojuos, kad jis apdirbamas
pažangiausia technologija
ir popieriniuose tetrapakuose
pasiekia nereiklius vartotojus,
sergu visomis ligomis,
kurios nesvetimos gyvai būtybei
ir kruopščiai aprašytos
veterinarijos vadovėliuose,
ganausi geroje bandoje
(kolektyvas draugiškas,
kalbos barjerų nėra),
bijau sparvų ir zootechniko,
galiu būti ir kitaip naudinga -
užėjus šalnoms, kai nusilengvinsiu,
įlipk į mano krūvą basas,
pamatysi-tokia šiluma,
nuo padų pakils
iki pat pakaušio.
I am a cow named Poetry,
I give a little milk,
usually 2.5% fat,
sometimes I manage to
squeeze out 3%,
I'm proud that it's processed
with the most advanced technology
and in paper tetrapacks
reaches undemanding users.
I am sick with all the diseases
not unknown to living things
and carefully detailed
in veterinary textbooks,
I graze in a good herd
(the collective is friendly,
there are no language barriers),
I am afraid of horseflies and the zoo technician,
I can be useful in other ways too -
when the cold comes, when I defecate,
climb into my pile barefoot,
you'll see how the warmth
rises from your feet
up to the back of your head.

Orig. Copyright © Daiva Cepauskaite 2004, Trans. Copyright © Jonas Zdanys 2004 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index