NASÍN CAND' AS PRANTAS
NASEN ...
I WAS BORN WHEN THE PLANTS
WERE BORN ...
Rosalía de CastroLouis J. Rodrigues - (from Galician)
Nasín cand' as prantas nasen,
No mes das froles nasín,
Nunha alborada mainiña,
Nunha alborada d'abril.
Por eso me chaman Rosa,
Mais á do triste sorrir,
Con espiñas para todos,
Sin ningunha para ti.
Dés que te quixen, ingrato,
Todo acabou para min,
Que eras ti para mín todo,
Miña groria e meu vivir.
żDe qué, pois, te queixas, Mauro?
żDe qué, pois, te queixas, di,
Cando sabes que morrera
Por te contemplar felís?
Duro cravo me encravaches
Con ese teu maldesir,
Con ese teu pedir tolo
Que non sei qué quer de min,
Pois dinche canto dar puden
Avariciosa de ti,

O meu coraçón che mando
C'unha chave para ó abrir;
Nin eu teño máis que darche,
Nin ti máis que me pedir.
I was born when the plants were born;
in the month of the flowers I was born;
in the gentle dawn,
on an April dawn.
And so, they call me Rose,
she of the rueful smile,
with thorns for everyone?
though not a single thorn for you.
Ingrate, since I spoke my love,
everything for me has ended,
you who were my all in all,
my glory and my life.
Of what, then, do you moan, Mauro?
Say, of what, then, do you moan?
when you know that I would die
just to see you satisfied?
You wound me with a cruel knife,
cursing as you do,
making mad demands.
What is it you want of me,
since I gave you what I could,
hungering for you?

Now, I send my heart to you
with a key to open it;
I have no more to give to you,
you no more to ask of me.

Click here 1 for another translation of this poem.

Trans. Copyright © Louis J. Rodrigues 2003


next
index
translator's next