HOXE OU MAÑÁN, ¿QUÉN PODE DECIR
CÁNDO?
TODAY OR TOMORROW, WHO CAN SAY
WHEN?
Rosalía de Castro Michael Smith - (from Galician)


Hoxe ou mañán, ¿quen pode decir cando?
Pero quisais moi logo,
viránme a despertar, i en vez dun vivo,
atoparán un morto.

Ó rededor de min levantaranse
xemidos dolorosos,
aies de angustia, choros dos meus fillos,
dos meus filliños orfos.

I eu sin calor, sin movemento, fría,
muda, insensibre a todo,
así estarei cal me deixare a morte
Ó helarme co seu sopro.

E para sempre ¡adiÓs, canto eu quería!
¡Qué terrible abandono!
Antre cantos sarcasmos
hai, ha de haber e houbo,
non vin ningún que abata máis os vivos
que o da humilde quietú dun corpo morto.


Today or tomorrow, who can say when?
But perhaps very soon,
they may come to wake me, and instead of one alive,
find someone dead.

Round about me
pain-filled howls will soar,
woes of anguish, laments of my children,
of my little orphaned children.

And I, bereft of warmth, inert, cold,
mute, insensible to all,
will stay as death has left me
frozen at its breath.

And forever, all I loved, Farewell!
What a fearsome desertion!
Amid so many sarcasms
there are, will be, and were,
I saw none depress the living more
than the humble stillness of a poor corpse.

Trans. Copyright © Michael Smith 2007 - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index
translator's next