CADA NOITE EU CHORANDO
PENSABA ...
WEEPING I THOUGHT EACH
NIGHT ...
Rosalía de Castro Michael Smith - (from Galician)


Cada noite eu chorando pensaba ...
que esta noite tan grande non fora,
que durase ... e durase antre tanto
que a noite das penas
me envolve loitosa.

Mais a luz insolente do dia,
constante e traidora,
cada amañecida
penetraba radiante de groria
hastra o leito donde eu me tendera
coas miñas congoxas.

Desde entonces busquei as tiniebras
máis negras e fondas,
e busquéinas en vano, que sempre
tras da noite topaba ca aurora ...
So en min mesma, buscando no oscuro
i entrando na sombra,
vin a noite que nunca se acaba
na miña alma soia.


Weeping I thought each night ...
that this night were not so long
as to last ... and last all the while,
mournful, the night of grief
surrounds me.

But the bold light of day,
unfailing and treacherous,
gloriously radiant,
came with every dawn,
up to the bed where I had laid myself
with my anguish.

I sought since then the blackest
and deepest darkness,
and I sought in vain, for always
after night, I met dawn ...
Only within myself, searching in the dark
and entering the shadows,
I saw never-ending night
in my solitary soul.

Trans. Copyright © Michael Smith 2007 - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index
translator's next