DE LLUNY ESTANTFROM AFAR
Josep Carnertrans. Louis J. Rodrigues (from Catalan)
Qui veiés, quan l'estiu s'acomiada,
el camí - la serp blanca i somrient -
i, al marge d'una cala refiada,
el pàmpol mort sota d'un pi vivent.

Qui veiés una dansa damunt l'era
i una serra morada enllà de mi;
qui topés un aloc de torrentera
o, enmig d'un pedruscall, un romaní.

Més val, però, que a aquests bedolls s'acari
el meu esment, i a aquest boiram somort.
En mos camins d'un temps, hom pot trobar-hi
un àngel trist amb el seu glavi tort.
Could I but see, when summer bids farewell,
the path - the white and smiling snake -
and, at the edge of a confiding cove,
the dead vine leaf beneath a living pine!

Could I but see a dance upon the threshing floor,
and, from afar, a purple mountain range;
find pepper, in a gully, growing wild,
or, in the midst of rubble, rosemary!

Better, these birches front
my notice, and this fading fog.
On bridle paths once, I'd have met
a sorry angel with his sword askew.

Copyright © Estate of Josep Carner; trans. copyright © Louis J. Rodrigues - publ. Metamorphoses Vol 5 No.2


next
index
translator's next