OSLNENIE DAZZLING
Ján Buzássy trans. John Minahane (from Slovak)

Zúfaly šofér cúva z námestia,
svetelný vták mu z oči zobe;
sú slnka západy i v hrobe -
v očiach sa všetky ohne pomestia.

Hlava mu schádza z mysli. V motore
sudičky prsty slinia, pradú
osudnú nit', čo kliči z hladu
v trinástej zatvorenej komore.

Vinie sa zivotom a deli,
tak ako deli vlasy cestička,
dobrozlo na dva rovné diely.

Sudičiek suché pery selestia
nad klbkom ruzového telička.
Zúfaly sofér cúva z námestia.

A frantic driver backs out of the square;
the lightbird's pecking at his eyes;
the sepulchres of suns that die -
all fires go to the eyes and settle there.

He quite forgets his head. Inside the motor,
wetting their fingers, are the Fates;
they spin the thread that germinates
from hunger, in the thirteenth enclosed chamber.

It winds round life, distinguishing
(as centre-parted hair equally falls)
goodevil, giving each an equal share.

The Fates, their dry lips murmuring,
lean over the pink body rolled to a ball.
A frantic driver backs out of the square.

Copyright © Jan Buzassy 2010: transl. copyright © John Minahane 2010 - publ. Arc Publications


next
index
translator's next