TVILERENS SERENADE A SCEPTIC'S SERENADE
Hanne Bramness tr. Hanne Bramness
& Frances Presley (from Norwegian)


Holder den hete jorden
nær sitt ansikt sine lepper ord holder det
blå tre i sine frukters hjerter et
mørke i bladenes skygger holder
ørkenens sand det siste lys fra
stjerner i hvite korn holder det
åpne bassenget i jorden en sol
stiger i natten fra store klokker
dype toner i ekko utover fuktige
marker havnen stiger fra havet
stjernestimer en grønn måne møter
oppadvendte lengtende øyne sin
skrift i de fremmede kropper brytes
i margen viljen med varmen fra den
brune jorden og de blå skygger i
blodet med is


Does the hot earth hold close
to its face its lips words
does the red tree in the heart
of fruits hold a darkness
in the shadow of leaves
do the sands of the desert
hold a late light from stars
in white granules and
does the open pool in
the earth hold a sun
is there an echo of deep strokes
from huge clocks rising
in the night over fields
and the harbour with shoals
of stars and a green moon
do upturned longing eyes
correspond with a writing
in strange bodies
does the will wrestle in the marrow
with heat from the brown earth
and blue shadows in the blood
with ice

Copyright © Hanne Bramness; trans. copyright © Hanne Bramness & Frances Presley - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index