LYDSPOR SOUNDTRACK
Hanne Bramness tr. Hanne Bramness &
Frances Presley
(from Norwegian)


Som en sommerfugl i sterk vind beveger bevisstheten seg
gjennom drømmen i oppvåkningen
dyttes fra rom til rom i rykk gjennom gulv tak vegger
blir til veggers skygge
diktert av den usikre flaksingen
Fra et fjernt gårdsrom som (ikke) kunne vært annerledes
stiger velkjente lyder hysjing fortrolighet i fistel
fordreid gråt klirr fra bestikk klokkeklare lave isbit-
klemt
Sporet følger flukten selv når rommet drukner
bevisstheten møter lyset og liksom stabiliseres


Like a butterfly in strong wind consciousness moves
through dream in waking
is pushed from room to room pulling suddenly through
floors ceilings walls
becomes shadows of walls
dictated by the uncertain flapping
From a distant courtyard that could (not) have been different
well known sounds rise hushing falsetto confessions
distorted crying the rattling of knives and forks
silvery dark clangs of ice-
cubes
The sound track follows the flight even as the room drowns
consciousness reaches light and some stability

Copyright © Hanne Bramness; trans. copyright © Hanne Bramness & Frances Presley - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index
translator's next