REREDOSREREDOS
Euros Bowentrans. Joseph Clancy
Nid simbolau'n
addurnwaith eglwysig
oedd y reredos,
ond gwydr plaen,
a'r perygl
fod tynnu sylw'r gweinyddu
oddi wrth
briodoleddau'r bwrdd cymun,

oblegid
yn y tryloywedd
roedd gwyrddlesni'r ddaear
yn brigo yng ngolwg y bore,
dylif yr afon yn blodeuo,
yr awyr yn hediad llawenydd
a'r heulwen
yn tanio'r cymylau,

a mi sylwais
ar lygaid yr offeiriad
megis yn ddiarwybod
yn rhoi ei law
ar y rhoddion hyn,
fel pe bai'r rhain
oedd
y bara a'r gwin.
Not symbols,
ecclesiastical decor,
but a clear pane of glass,
that was the reredos,
and there was the risk
of drawing the celebrating's focus
away
from the properties of the communion table,

because there,
in the transparence,
the greenery of earth was
flourishing in the sight of morning,
the river's spate blossoming,
the air a flight of joy,
and the sunshine setting
the clouds on fire,

and I observed
the eyes of the priest
as if unawares
placing his hand
upon these gifts
as though
they
were the bread and wine.

Copyright © Estate of Euros Bowen; trans. copyright © Joseph P. Clancy - publ. Univ. of Wales Press


...buy this book
next
index
translator's next