SIBILA SAMIA THE SAMIAN SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Sion se Peshtriku mal Prisrend ma i nalti,
Falemi, se n teje ligja ka me dalë
Kur apostujtë Krisht amblí i përmjalti
Me të dashunë kungim e shintë fjalë,
Ende vajza ngiat ty dërguem së nalti
Leu Djalinë kërthi, qi neve na mpsoi,
Jevrejtí e marrë Hyjnë tand dërguem
Kryetë ia depërtoní ferrash rethuem.
Oh Zion, loftier than Pashtrik, mountain of Prizren,
We worship you, for from you will emerge the law.
When gentle Christ gave sweet pleasure to the apostles
With beloved communion and holy sermons,
And the Maiden, sent to you from on high,
Gave birth to the Son of Man, who taught us,
Then the Jews, who took your Godhead, meant for them,
Planted on his head a crown of thorns.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next