SIBILA PERSICA THE PERSIAN SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Kumbon zani malsh e këlthet ndë shkretëti,
Zihariq me dhan’ e u(dh)ë të dërejtë
Shekullit me çelë e fajevet për mëngji,
Pagëzimnë predikon mbë këtë jetë
Kuj do me shelbuem pa rrenë e sherregji
Ndë Parriisit vend të gjanjë si do vetë
Tue trusun’ kryetë asaj bishë,
Mirë tu’ bam e shpesh tu’ votë n’kishë.
A voice from the mountains cries out in the wilderness
To carry the gospel, to pave for the world the path
Of righteousness, to preach forgiveness of sins,
And baptism. In this life
It will bring salvation to those who renounce lies and deception.
They will find their place in paradise, if they wish to,
By crushing the head of that inner beast,
By doing good deeds and by going often to church.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next