SIBILA ERITREA THE ERYTHRAEAN SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Jonieja Sibilë këndon e shkruen,
Era së n’Qiellshit me zjarm djeg dru e gurë
Shekullinë anë e pranë tue kërkuem,
Ujëtë ani diku bunon gjak posi gurrë
Shumë thahetë sa deti jet shterruem
Kur shekulli të digjetë pos urrë,
Rêshit si të dalë Krishti nalcuem
Idhunë fajëtorëtë poshtë me dvuem,
Shumë të mjerëtë keq atje pësojnë
Tu’ djegunë pa sosm’ spirt e mish e ashtë,
Vetë si banë keq e shokëtë mpsoinë
Sulfurë, pjegullë e plumb përziem bashkë,
Dborë e akullë për shtrat atyne shtioinë
Ende kurraj s’i lanë me dalë jashtë.
Jetë për jetë keq, plasm e çkushulluem
Fort, e Sinëzot e shêjtënish harruem,
Idhullë Muh’ e Surla jet e Kalvini
Luterrë mallëkon se bani hile:
Jetë ngjeshunë bollash e shapini
Ulkonja zemëratë jau ha me sillë,
Sikush ndoq ata ndë ferrë hini,
Se hangri nji të prende mish e të mengjillë,
E ju qi fenë latë e pa kutuem
Rrenëtë mbrapa merni tu’ i besuem,
Vini roe se ndë qish mund kini me votë,
Ani pendesë bani mbë këtë jetë
Tu’ kujtuem: vepëratë për të nkotë,
O nieri, qi bane janë shegjetë,
Rrenë e cmir e lakëmi, po lësho lotë.
Thus sings and writes the Ionian Sibyl:
The blazing wind from the heavens burns trees and stones,
Spreading throughout the world,
Instead of water, the springs well with blood,
So arid is it that even the seas dry up
As the world is consumed like a torch,
Emerging from the clouds, Christ on high
Descends irately to expel evildoers below,
Many wretches there suffer badly,
Seared to ashes their souls, flesh and bones,
They and their cohorts pay the price for having done evil,
Sulphur, tar and lead all combined,
Snow and ice are laid in their beds,
And never are they allowed to leave,
Forever and ever, inconsolable pain,
Forgotten by Our Lord and the saints,
Damned be their idols, Muhammad, prophet of Allah,
Calvin, and Luther who deceived them,
May they be consigned to serpents and toads,
May the she-wolf consume for her meal the hearts
Of those who have trifled with Hell,
Who have eaten meat on a Friday, day of fasting,
And you who unthinkingly have abandoned the faith,
Gullible, you have fallen for lies,
Pay attention to where you may be heading,
Yes, repent in this life,
Confessing your vain undertakings,
Oh Man, what you have accomplished are but arrows,
Illusion, jealousy and envy. Weep for yourself.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next