SIBILA DELFICA THE DELPHIC SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Vajtonj un’ e mjera nji të madhe gjamë,
Se Krishnë mbë Kryjt rrafunë e keq shemtuem
Shëplaka, grushta, helm’ e ufullë dhanë,
Përgjegjunë shtatnë plagësh e irënuem
Israeli mbë dhet keq nuk la pa i banë,
Patërshanë ende mbë kryjt depërtuem,
Dvekunë s’Amës mbë prehënë ia dhanë,
Zemërënë tu’ i shituem anë e pranë.
I weep, wretched me, a loud lament
For Christ lying on the ground, drubbed and badly disfigured,
Given lashes, beatings, poison and vinegar,
His body wound-battered and besmirched,
Israel on earth left no iniquity undone.
With a spear still piercing his head,
They laid him lifeless in the lap of his mother,
Rending her heart to pieces.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next