SIBILA CUMANA THE CUMANIAN SIBYL
Pjetër Bogdani trans. Robert Elsie (from Albanian)
Izaja si thotë pa šelë derë
Del luleja djalë rranxet së Jeseut,
Posi lili i bardhë ndë perdeverë,
Ndo si zymbyli ndë prill vetë del dheut,
Hyji vetë na përmetoi shumë herë
Sinagoga plakë ka me dalë Neut
Kthelle emënitë, fjalësh zanë këshet,
Ashtu Sibila jonë ndĺvjersh këndon e flet.
As Isaiah says, before the stem opens,
The infant flower shall come forth out of the Root of Jesse,
Like a white lily in the springtime,
Or as a hyacinth in April sprouts from the earth,
God himself promised this to us many times,
The ancient synagogue will free itself of the knot,
Assuming a pure name fashioned of words.
Thus sings and speaks our Sibyl in verse.

Trans. Copyright © Robert Elsie 1995.


next
index
translator's next