FREDMANS SÅNG FREDMAN'S SONG
Carl Michael Bellman trans. Walter W.Aue(from Swedish)
När jag har en plåt at dricka,
Nota bene godt renskt vin,
Och därtil en vacker flicka,
Nota bene som är min;
Är jag nöjd af hjertans grund,
Nota bene blott en stund.
Ja vår tid är alt för härlig,
Nota bene litet svår,
Ovän uppå blod begärlig,
Och förtjensten slagen går,
Mången tror sig fri och säll,
Nota bene bagatell!
Lät då alt sin cirkel löpa,
Men dock Nota bene håll;
Ålderdomen ej må stöpa
Om min sköna till ett troll.
Vin och skönhet mig uprör,
Nota bene tils jag dör.
When there's money for a tipple,
Nota bene: Rhenish wine!
And my hand around her nipple,
Nota bene: which is mine!
Happiness is in my heart,
Nota bene: till we part.
Yes, the times are all too merry,
Nota bene: not the best!
Scoundrels want my blood to bury
And the money's running fast.
Some feel free and safe from hell,
Nota bene: bagatelle!
Let it all complete its gyre,
Nota bene: make it stall!
Age shall not convert the fire
Of my girl to a troll.
Wine and beauty make me fly,
Nota bene: till I die.

 
See also: http://myweb.dal.ca/waue/Trans/0-TransList.html

Trans. Copyright © Walter W.Aue 2006


next
index
translator's next