SURROGATSURROGATE
Eqrem Bashatrans. Robert Elsie (from Albanian)
nga të njëjtat sëmundje lëngojmë
në të njëjtën mënyrë shpëtim kërkojmë

njëlloj duam dhe duhemi
njëlloj duam dhe digjemi
vetes tia numërojmë varrët

nga e njëjta sëmundje lëngoje
tani unë përvëlohem
ti ke vdekur
më ke lënë
një pjesë të dhembjes sate
We suffer from the same disease
We strive for salvation in the same manner

We love and are loved the same way
We love and burn the same way
We count our wounds

You suffered from the same disease
Now I burn
You are dead
And have left me
A piece of your suffering

Copyright © Eqrem Basha; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next