RRUGË ME FUNDROAD WITH AN END
Eqrem Bashatrans. Robert Elsie (from Albanian)
bota nuk ia di skajin vetes
ndërsa unë e di
skajin tim

bota síka
këtu nis
e këtu sos
atë e kam unë
unë që luaj
me madhështinë e saj

vaj
The world does not know its limits
But I know
Mine

The world has no limits
It starts here
And stops here
But I have them
I who play
With its greatness

Woe

Copyright © Eqrem Basha; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next