HYRJE NË KUPTIMIN E NJË
VETMIE
INTRODUCTION TO THE MEANING OF
SOLITUDE
Eqrem Bashatrans. Robert Elsie (from Albanian)
Gjendet dikund një shtëpi e braktisur
mure gërvishtur me kulm të perkulur
në oborrin e saj bari i paprerë
pluhuri i pafshirë dera e patundur

një qen e ruan

një njeri i vogël i harruar
mjekërr parruar flokë kërleshur
shëtit lart e poshtë sillet si i çmendur
fytyrë humbur shpresë këputur

qenin e kërkon
There is somewhere an abandoned house
With cracked walls and sagging roof
In its yard the grass unmown
Unswept dust the door unmoved

Guarded by a dog

A small forgotten man
With unshaven beard and unkempt hair
Paces back and forth like a madman
Lost face hope abandoned

Looking for his dog

Copyright © Eqrem Basha; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next