AKDENIZ PENCERELERI MEDITERRANEAN WINDOWS
Ece Ayhantrans. George Messo

Açın pencereleri açın
akdeniz’de sabah oluyor
küçük harfli musa
hep böyle gökyüzünde

Kıvanç duyuyorum bu akçalı güneşten
çürümüş bankalar borsalar
birazdan açılacak yeryüzüne
ayaklarımızın altında kezlerce deniz çayımızı içerken

On beş kuruş uzattı seninki
on beş kuruş bir gazete
aydınlık yüzlü bir kadın bize sesleniyor
birdenbire

Akdeniz akdeniz’de çay içerken yaratılıyor
şu bizim dev dudaklı
ve küçük harfli musa için
açın pencereleri açın.

Open your windows open them
morning is on the Mediterranean
lower-case musa
forever like this in the sky

I feel pleasure from this white sun
rotten banks and shares
soon earth will be opened
beneath our feet the thousand-fold sea as we drink our tea

He gave out fifteen pence
a fifteen pence newspaper
a woman with her face lit up is calling to us
suddenly

The Mediterranean is created here as we drink our tea
this for our giant lipped
lower-case musa
open your windows open them

Copyright © Yapi Kredi Kültür Yayincilik Ticaret 2002; Trans. Copyright © George Messo 2009 - publ. Shearsman Books


...buy this book
next
index
translator's next