ÖVERSÄTTARENTHE TRANSLATOR
Werner Aspenströmtrans. Robin Fulton
Vinterns och vårens elräkningar hade han betalt.
Nu återstod skulden till solen.
Mörkt kan man inte säga att det var,
inte tillräckligt ljust heller för att påbörja
en nyöversättning av Echnatons hymn till solen.
Då anlände från sjön Immeln en tremastare
lastad med inhemska strålar.
Det ljusnade mer och mer.
Beställningar strömmade in från diverse varelser
som ville få sina läten tolkade.
Blankfiskarna, ja även löjan begärde
att med bevarat skimmer bli skriven.
He had paid his electricity bills
for both winter and spring.
There now remained his debt to the sun.
One couldn't say it was dark
yet it was hardly light enough to start
a new version of Echnaton's hymn to the sun.
Then from Lake Immeln a three-master
arrived with a load of native sunbeams.
Brightness increased.
Orders streamed in from divers creatures
who wanted their cries interpreted.
The shining fish, including the bleak, demanded
to be written with their lustre intact.

Copyright © Werner Aspenström; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press

...buy this book
next
index
translator's next