ETT BEN FATTADES PÅ HÄSTENONE OF THE HORSE'S LEGS WAS MISSING
Werner Aspenströmtrans. Robin Fulton
Välryktad men med glasartad blick
stod en brun ardennerhäst
bland hasselbuskarna i beteshagen.
Det fattades ett ben på hästen.

Under den bruna hästen låg en man i vit rock, 
en veterinär kanske eller en konservator.
Långsamt vek sig ännu ett av hästens ben.
Jag såg, jag förutsåg, men ingrep inte.

Jag följde oberörd förloppet: hur kolossen 
vacklade och föll och hotade att krossa mannen.
Jag var det enda vittnet i den vackra hagen,
den vackra, inte obekanta beteshagen

där vissa somrar hasselnötter kunde plockas 
och en familj lokatter nyligen blivit sedd,
de härligt smidiga, de skygga,
som mellan dröm och vaka smyger.
Well-groomed but with glassy stare
an Ardennes horse stood
among the hazel-bushes in the pasture.
One of the horse's legs was missing.

Under the horse lay a man in a white coat, 
a vet perhaps or a taxidermist.
Slowly another of the horse's legs gave way.
I saw, I foresaw, I didn't interfere.

Untouched I watched what happened: how the giant 
tottered and fell and threatened to crush the man.
I was the only witness in the beautiful pasture,
that beautiful, not unfamiliar pasture

where in certain summers hazel-nuts could be plucked 
and a family of lynxes was recently seen,
those splendidly supple and shy creatures
who slink between waking and dream.

Copyright © Werner Aspenström; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next