DEN BARNSLIGA FRÅGANTHE CHILDISH QUESTION
Werner Aspenströmtrans. Robin Fulton
En barnslig fråga dyker upp igen:
vart tog den släckta lågan vägen,
vart sprang den i sin gula klänning,
följd av skuggor?
Ingenting förintas helt, det byter bara plats.
Vinden kryper hop och vilar sig en stund
på vag till ett annat väder.
Själv korsar jag en kyrkogård
på väg till tunnelbanan.
Begråten av svarta gjutjärnstårar,
sörjd av hustru och tvenne barn
vilar här vågmästaren Otto Herman Pauli,
död 1852.
April nu, sju år till nästa sekel.
Tjälen har gått ur marken.
Om förintelsen inte fanns
borde jag genom sandalernas tunna sulor känna
hur de döda andas.
För att inte begå tjänstefel
skall kyrkoherden kommande söndag upprepa
att Någon "sannerligen uppstått".
I sin glasbur halvvägs mot himlen
har kranskötaren större överblick än vi.
Med sin långa arm staplar han lägenhet på lägenhet.
Till hösten skall huset stå klart.
Längre fram, när tapeterna bleknat,
skall den barnsliga frågan dyka upp igen:
vart tog den släckta lågan vägen,
vart sprang den i sin gula klänning,
följd av varma skuggor?
A childish question crops up once again:
where did the quenched flame go,
where did it run in its yellow dress
followed by shadows?
Nothing is annihilated, quite, it only changes place.
The wind crouches and rests for a while
on its way to different weather.
Myself, I cross a churchyard
on my way to the tube station.
Bewailed by black cast-iron tears,
mourned by wife and two children,
here rests power-broker Otto Herman Pauli,
dead 1852.
April now, seven years to the next century.
The ground frost has left the ground.
If annihilation didn't exist
I should feel through the thin soles of my sandals
how the dead breathe.
To avoid breach of duty
the preacher next Sunday will repeat
that Someone 'indeed rose'.
In his glass cage halfway to heaven
the crane operator has a wider view than we have.
With his long arm he piles flat upon flat.
By autumn the whole block will be ready.
Further on, when the wallpapers have faded,
the childish question will crop up again:
where did the quenched flame go,
where did it run in its yellow dress
followed by warm shadows?

Copyright © Werner Aspenström; Trans. Copyright © Robin Fulton 1997, - publ. Norvik Press


...buy this book
next
index
translator's next