ADRIATIKUT - I TO THE ADRIATIC
Asdreni trans. Robert Elsie (from Albanian)


Të pashë, det Adriatik, të pashë,
Si zanë je prej qiellit i pikuar,
Plot me margaritarë je trazuar
Dhe gjiri i yt plot hire si një vashë.

Më gjunj si perëndeshe ty të rashë
Për hijet, bukurin' e patreguar,
Prej gazit madh që ndjeva, pa duruar
Me lot për faqe shkova dhe të lashë.

Si ar i derdhur dritët të shkreptijnë,
Pallate prrallash çfaqen plot magjie
Tek valle vajza dredhin mbi lendinë.

Të rinj për dorë, tek po ven' e vijnë
Kujtime t' ëmbla, botë lumërie:
M'u duk se pashë vetë Perëndinë!


I have beheld you, Adriatic, I have beheld you,
A nymph from the twinkling heavens
Sparkling with pearls, your breasts
Heaving gracefully like a sylph's.

I knelt before you as before a goddess,
An apparition of untold beauty.
The rapture I felt, I could not endure,
And departed, tears streaming down my cheeks.

Like molten gold you shimmer,
A fabled palace full of magic,
You sway like maidens in the meadow.

Of youthful grace is your rise and fall,
Sweet memories, a world of wonder
Like a vision of divinity itself.

Trans. Copyright © Robert Elsie 2006.


next
index
translator's next