potanvaz povb5704
DEPRESJA DEPRESSION
Agnieszka Kuciak tr. Translated by Karen Kovacik and Ewa Chruściel
..............................................................from Polish

Jest wielu umarłych dla świata w zakonie świętej Depresji.
Jego regułą bezsenność i pełne umartwień milczenie,
nieustające niestety i czarne stygmaty żylety,
post całkowity od hormonu szczęścia,
żeby do nieba wzlecieć - nie od razu -
na pustym obłoku gazu.

Być takim nudnym, cierpieć bez Cierpienia.
Nie mieć przy zupie nic do powiedzenia,
tytko na trzecie - w gabinecie:

„Gdy nocą nie mogę zasnąć, odmawiam różaniec gorzknienia.
I czuję, że leży ktoś przy mnie i coraz bardziej go nie ma.
W prześcieradlanej przepaści.
Pokażę go waści niebawem.
Wiem, że to Anioł.
Anioł jest objawem."


Sylwia

Many are dead to the world in the holy convent of Depression.
Insomnia is its rule, as is the silence of mortification,
relentless as the razorblade's black stigmata
or total abstinence from the hormone of contentment
in order to ascend to heaven on an empty cloud of gas
though not too fast.

To be so dull, to suffer without Suffering.
To not have much to talk about over soup,
and only over dessert, to say on the therapy couch:

"At night when I can't sleep, I pray my rosary of sorrows.
And sense that someone's lying next to me
but there's less and less of him
in the bottomless pit of bedclothes.
I'll show him to Your Grace soon.
I know it's an angel.
The angel's the proof."

Sylvia

Copyright © Agnieszka Kuciak 2008; Trans. Copyright © Karen Kovacik & Ewa Chrusciel 2008 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index