potanvaz povb5704
CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE
Eugenijus Ališanka tr. the poet & Kerry Shawn Keys
.........................from Lithuanian

gimiau alkanas
baigiau žaidimą klasėmis
diplomuotas melancholikas
visą gyvenimą dirbau padienius darbus
didžiausias stažas - kišenvagio
trumpai dirbęs klapčiuku prie vieno dievo
ir grabdirbiu prie kito
šiuo metu esu sezoninis rašytojas
gyvenu vienas su žmona ir sūnumi
esu išleidęs daugiau knygų negu parašęs
paskelbęs dešimtis paraiškų
apeliacijų ir aplikacijų
kelis pasiaiškinimus
šiemetinis kelių policijai apdovanotas
kultūros ministerijos premija
bėgių maratono laureatas
prašyčiau darbo pagal specialybę
kur nors prie žemės
kad ir piemeniu
su dūdelės alga

I was born hungry
graduated from the game of hopscotch
certified melancholic
all my life I've been a day labourer
most prestigious job - a pickpocket
briefly, I worked as an acolyte for one god
and then as a pine-box carpenter for another
at present I do seasonal work as a writer
I live alone with a wife and son
I've launched more books than I've written
issued dozens of requisitions
appeals and communiques
several apologies
this year one to a traffic cop
received a prize from the ministry of culture
I am the laureate of the train marathon
I should request a job to match my speciality
something grounded earthy
maybe a shepherd
with a reed-pipe for my salary

Copyright © Eugenujus Ališanka 2008; Trans. Copyright © the poet & Kerry Shawn Keys 2008 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index