potanvaz povb5704
ARS POETICA ARS POETICA
Aidas Marčėnas tr. Laime Vincė from Lithuanian

Pasaulis baigias, todėl
reikia rašyti eilėraščius.

Kas dieną tvirtai pasiryžus,
lyg dirbtum kokį prasmingą,
tik tau vienam suprantamą darbą:
statytum namus, laivą,
nykstančiai savo šeimynai,
arba restauruotum šventyklą
numirusios andai religijos.

Reikia rašyti eilėraščius
net ir sekmadeniais, nes
tai yra švente, tai yra darbas,
prilygstantis kunigo darbui.
Nes pasaulis baigias diena po dienos,
pasaulis baigias netgi sekmadieniais.

Todėl reikia rašyti eilėraščius
reikia statyti namus, jei juose
ir nebus kam gyventi,
reikia kantriai pamatą, ręsti
diena po dienos, nes galas,
jei Dievas numirs anksčiau nei kalba,
ir kalba anksčiau nei pasaulis.


The world is ending, therefore
you must write poems.

Every day, firmly resolved,
As though doing meaningful work,
work you alone understand,
work like building a house, or
a boat for your dwindling family,
or restoring a holy temple
for a long-dead religion.

You must write poems
even on Sundays, because
Sunday is a holiday and because your work
is like the work of a priest.
And, because the world is ending day after day,
and can end, even on a Sunday.

Therefore, you must write poems,
must build your house, even if
there won't be anyone to live in it
you must patiently lay the foundations
day after day because it is the end
if God dies before language
and language dies before the world.


Copyright © Aidas Marčėnas 2008; Trans. Copyright © Laima Vincė 2008 - publ. Arc Publications


...buy this book
next
index