U KRODHA NË UJRAT E JONITI DIVED INTO THE WATERS OF THE IONIAN SEA
Fatos Arapitrans. Robert Elsie (from Albanian)
U krodha në ujrat e Jonit,
në ngjyrat dhe dritat e tij.
Notoj mes përflakje mirazhesh.
Kthjelltësia e tyre më prek
e më rrënqeth trupin... Dhe ndjej:
nëpër shpirtin tim,
si rryma të kaltra gëzimi
shkojnë dritat e ngjyrat e Jonit.

Si rryma të kaltra gëzimi...
I dived into the waters of the Ionian Sea,
Into its hues and light.
I swim in a blaze of mirages,
Their sparkle captivates me,
Makes me quiver ... And I feel:
Shooting through my soul,
Like azure currents of joy,
The very light and hues of the Ionian Sea.

Like azure currents of joy.

Copyright © Fatos Arapi; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next