NË VDEKSHA I RI...IF I DIE YOUNG ...
Fatos Arapitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Fjalët shpërndajnë nër muzgje aroma, si bliri.
Në sfond të fjalëve që thashë,
si në fund të Jonit,
shoh fytyrën time.


Nuk më dhimbset vetja.
S'më vjen keq për veten.

Dhe në vdeksha i ri,
mos më mbyllni sytë...
S'i dua qirinjtë... po lermëni të shoh
nëpër qiellin tim, si montohen yjtë.

Në vdeksha i ri.
Like the linden tree, words spread their fragrance through the twilight,
Deep in the words I have spoken,
As in the depths of the Ionian,
I see my face.

I feel no pity for myself,
I do not lament my fate.

And if I die young,
Do not close my eyes ...
I wish no candles ... just let me watch
The stars come out in the heavens above me.

If I die young.

Copyright © Fatos Arapi; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next