MOS MË URREDO NOT HATE ME
Fatos Arapitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Mos më urre.

Dikur ne ishim të dy
si qielli me detin:
kur mvrejtej njeri - nxinte tjetri;
kur kthjellohej njeri - kaltërohesh tjetr:
Dikur si dy urra në vatër
për sho-shoqin ishim:
të veçuar-shuheshim,
të bashkuar-digjeshim.
Por sa shpejt dashuria
u kthyeka në urrejtje...

Ti mos më urre...
Do not hate me.

The two of us were once
Like sky and sea:
If one clouded over, the other grew dark,
If one cleared, the other turned azure.
You and I were once
Like two logs on the fire:
Separated we died out,
United we raged.
But how soon love
Turned to hatred...

Do not hate me ...

Copyright © Fatos Arapi; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO


next
index
translator's next