DE VERWELKTE ROOS THE FADED ROSE - (from Dutch)
Hieronymus van Alphen tr. Cliff Crego
Waarom verwelkt de roos zo ras?
Zei Jantjen: och of 't anders was!
God wierd ook, dunktme, meer geprezen
Zoo 't roosje langer bleef in wezen.

Al denktge, datge 't wel doorziet,
Mijn lieve Jan! het is zo niet.
De Schepper weet het best van allen,
Waarom 't zo schielijk af moet vallen;
En wil ook, datge gadeslaat,
Hoe ras het aardsche schoon vergaat.
De Schepper, dien 't ons past te vreezen
Wordt door bedillen nooit geprezen.
Why for fades the rose so fast?
Asked John: could it not different be!
God then be more praised, thought he,
If before it goes more days had past.

And you thought, that you had seen,
My dear John! but life is not what it seems.
The Creator knows best of all,
Why the rose must so shortly fall;
And wishes too, that you consider
How earthly virtues soon disappear.
The Creator, serves us first to dread
When by finders of fault all praise is dead.

Trans. copyright © Cliff Crego - see website http://www.cs-music.com/features/r2c-index.html


next
index
translator's next