SHQISË, SHQISËSENSE, SENSE
Mimoza Ahmetitrans. Refik Kadija (from Albanian)
Shqisë, o viktima ime e parë,
prapë u hape, prapë po thith, e pastruar
rikthehesh në jetë.
Truri si një djall të përdor,
i yshtur për krimtd pakapshëm nga ligji.
Shqisë, o viktima ime e shenjtë,
kështu dhe sonte,
e kthjellët,
(o zot, sa e bukur je, kur e kthjellët je)
tërheq e thith por s'përmbushesh.
Asgjë s'të përgjigjet, asgjë s'tëp përket,
dhe ty, e dashur, prapë të duhet të japësh.
Por sonte, as për t'i dhënë kush s'të pret,
askush s'të do, o shqisa ime.
Dhe truri, ky djall magjik
tani po qan.
Dhe sa giynah që është
kur qan një djall!
Sense, oh my first victim,
again you opened up, again you're sucking, purified
you come back to life.
The brain like a fiend uses you,
tempted to crime not punishable by law.
Sense, oh my sacred victim,
so again tonight,
lucid,
(Oh my God, how pretty you look when you're lucid!)
You draw and suck without filling up.
Nothing obeys you, nothing belongs to you,
And still, my dear, you must only give.
But tonight, though willing to give, no one is waiting for you,
No one needs you, oh my sense.
And the brain, this magical fiend
Is lamenting now.
And it's so pitiful
When a fiend laments!

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Refik Kadija.


next
index
translator's next