KËNGËSONG
Mimoza Ahmetitrans. Robert Elsie (from Albanian)
Të mbije ti,
po jo si lulja.
Si vullkan të mbije.


Të ngriheshe ti,
po jo si zogu.
Si diell të ngriheshe.


Të bije ti,
po jo si gjethja.
Si rrufe të bije.


Lulja, zogu dhe gjethja
lërmë të jem unë.
Were you to rise
Not like a flower
But like a volcano,


Were you to soar
Not like a bird
But like the sun,


Were you to fall
Not like a leaf
But like lightning,


Let me be
The flower, the bird and the leaf.

Copyright © Mimoza Ahmeti; trans. copyright © Robert Elsie - publ. Forest Books/UNESCO.


next
index
translator's next